Copyright - Wszystkie prawa zastrzeżone

Wszelkie kopiowanie, przedruk tekstów lub rozpowszechnianie całości lub części składowych i informacji zawartych na tej stronie internetowej bez uprzedniej zgody Mariusza Morańdy jest zabronione. Zawartość strony internetowej jest przeznaczona jedynie dla użytku prywatnego.


Zgodnie z przepisami art. 122-5.2 i 3a, Kodeks Własności Intelektualnej zezwala na „kopiowanie lub powielanie zawartości strony pod warunkiem wykorzystania kopiowanych materiałów wyłącznie na użytek własny", oraz na przytoczenie analiz i krótkich cytatów, dla przykładu lub zilustrowania. Wszelkie powielanie lub odtwarzanie części lub całości strony internetowej bez zgody autora lub jego następców prawnych jest niezgodne z prawem (art. 122-4). Powielanie lub odtwarzanie, jakąkolwiek techniką i metodami, stanowi przestępstwo z art.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

Copyright ©   Mariusz Morańda   Wszystkie prawa zastrzeżone